Тест по ИТ - Приложни програми


8и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Безплатни програми, при които авторът ограничава само някои права на потребителя като копиране, разпространение и подобрение, се наричат:2. Инсталирането на софтуер се осъществява с помощта на изпълним файл с разширение:

3. С помощта на коя команда от приложението Control Panel се отваря диалогов прозорец със списък на инсталираните програми:

4. Изречението „Процес, при който определен файл се прехвърля в нов файл с друг формат с цел създаване на резервно копие на оригиналния файл“ се отнася за:

5. Коя от изброените програми не е архивираща:

6. Служебната програма, която управлява процеса по архивиране на данните, с които операционната система работи се нарича:

7. Посочете кой от изброените формати не е на компресирани (архивирани) файлове:

8. Компресиране се нарича:

9. Саморазархивиращ се архив се нарича: