Търсене на информация


8и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. При търсене на информация в програмата File Explorer, ако в полето за търсене е изписано history OR geography, се намират:
2. Тип на файл се търси от падащия списък на командата:

3. При търсене в име на файл въпросителният знак (?) замества:4. При търсене в интернет командата „intitle:” се използва за:
5. При търсене в интернет командата „inanchor:” се използва за:
6. При търсене в интернет командата „intext:” се използва за: