Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение


8и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Система за електронно обучение е:
2. Синхронното обучение:3. Коя от изброените характеристики не се отнася за средите за електронно обучение: