Информационни технологии за социално общуване


8и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Социалната мрежа е:2. Кое от изброените не е социална мрежа: