Тестове: 7и клас - Английски език

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС, май 2016

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 


 

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС, май 2017

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Външно оценяване по английски език за VII клас – май, 2012 г.

7и клас - Английски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Английски език

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Национално външно оценяване – май, 2015 г.

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

7и клас - Английски език

Тест по английски език за VII клас

7и клас - Английски език

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
2010