Тестове: 7и клас - Информационни технологии

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Компютърна презентация

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Обработка на таблични данни

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД

Компютърна текстообработка

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД

Компютърни системи за защита на данните

7и клас - Информационни технологии

Тест към учебник по ИТ за 7. клас

Домино ЕООД

Тест по ИТ - Компютърна текстообработка

7и клас - Информационни технологии

Тест по ИТ - Електронни таблици

7и клас - Информационни технологии