Тестове: 7и клас - Биология и здравно образование

Тестове за 7. клас.

Тук ще намерите безплатни тестове за изучаваните в 7-и клас предмети. Това включва както тестове за външно оценяване, така и тестове за самостоятелна подготовка.

Тест по биология и здравно образование за VII кл.

7и клас - Биология и здравно образование

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 2016 г.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

7и клас - Биология и здравно образование

Национално външно оценяване, 2015 година

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

7и клас - Биология и здравно образование

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА

ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас
28 май 2014 г.

Тест по биология и здравно образование за VII клас

7и клас - Биология и здравно образование

Тест по биология и здравно образование за VII кл.

7и клас - Биология и здравно образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА    

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ

"ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"