Тестове: 5и клас - Бълг. ез. и литература

Тест по бълг.език и литература за V клас

5и клас - Бълг. ез. и литератураМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО юни 2010 г.

Тест по бълг.език и литература за V клас

5и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В V КЛАС – ЮНИ, 2009 г.

Тест по бълг. език и литература за V клас

5и клас - Бълг. ез. и литература

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

13 май 2008 г.