Тестове: 6и клас - Информационни технологии

Носители на информация

6и клас - Информационни технологии

Иформационни технологии, 6. клас, Операционна система и носители на информация

6и клас - Информационни технологии

Иформационни технологии, 6. клас
Операционна система и носители на информация

Тест по ИТ - Компютърна презентация

6и клас - Информационни технологии

Операционна и файлова система

6и клас - Информационни технологии