Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Изразът е равен на:

2. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

3. Дробта е равна на:

4. Стойността на израза е равна на:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Стойността на израза при е:

7. Стойността на израза е:

8. Стойността на израза е :

9. Ако изразът е равен на:

10. Изразът е равен на :

11. За числата и е вярно:

12. Числото е равно на:

13. Числото е равно на :

14. 12,5% от 5000 са равни на:

15. Ако , то x e:

16. Стойността на израза при е равна на:

17. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

18. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

19. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

20. Ако , изразът е равен на:

21. Частното е равно на:

22. Стойността на израза е:

23. Изразът е равен на :

24. Стойността на е:

25. Изразът е равен на: