Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е :

2. Ако , то x e:

3. Ако , изразът е равен на:

4. Стойността на израза е:

5. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

6. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

7. За числата и е вярно:

8. Дробта е равна на:

9. Числото е равно на :

10. Изразът е равен на :

11. Стойността на израза е равна на:

12. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

13. Частното е равно на:

14. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. Стойността на израза при е:

17. Изразът е равен на:

18. Числото е равно на:

19. 12,5% от 5000 са равни на:

20. Ако изразът е равен на:

21. Стойността на израза при е равна на:

22. Стойността на е:

23. Изразът е равен на :

24. Изразът е равен на:

25. Стойността на израза е: