'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. За числата и е вярно:

2. Стойността на е:

3. Числото е равно на :

4. Стойността на израза е равна на:

5. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

6. Числото е равно на:

7. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

8. Изразът е равен на :

9. Изразът е равен на :

10. Частното е равно на:

11. Ако изразът е равен на:

12. Стойността на израза е:

13. Дробта е равна на:

14. Стойността на израза е:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. Ако , то x e:

17. Изразът е равен на:

18. Изразът е равен на:

19. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

20. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

21. Стойността на израза при е равна на:

22. 12,5% от 5000 са равни на:

23. Стойността на израза при е:

24. Ако , изразът е равен на:

25. Стойността на израза е :