Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Изразът е равен на :

2. Стойността на израза е:

3. Стойността на израза е :

4. Стойността на израза е:

5. 12,5% от 5000 са равни на:

6. Частното е равно на:

7. Ако , изразът е равен на:

8. Ако изразът е равен на:

9. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

10. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

11. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

12. Ако , то x e:

13. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

14. Изразът е равен на :

15. Стойността на е:

16. Стойността на израза при е равна на:

17. Стойността на израза при е:

18. Изразът е равен на:

19. Числото е равно на:

20. За числата и е вярно:

21. Дробта е равна на:

22. Изразът е равен на:

23. Числото е равно на :

24. Стойността на израза е равна на:

25. Стойността на израза при е равна на: