Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на е:

2. 12,5% от 5000 са равни на:

3. Дробта е равна на:

4. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

5. За числата и е вярно:

6. Ако , то x e:

7. Числото е равно на :

8. Стойността на израза е равна на:

9. Числото е равно на:

10. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

11. Стойността на израза е :

12. Стойността на израза при е равна на:

13. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

14. Стойността на израза при е равна на:

15. Изразът е равен на:

16. Изразът е равен на :

17. Частното е равно на:

18. Изразът е равен на:

19. Стойността на израза при е:

20. Стойността на израза е:

21. Ако , изразът е равен на:

22. Ако изразът е равен на:

23. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

24. Стойността на израза е:

25. Изразът е равен на :