'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

2. Частното е равно на:

3. Стойността на израза при е равна на:

4. Стойността на израза е:

5. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

6. Числото е равно на:

7. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

8. Стойността на е:

9. Ако , изразът е равен на:

10. Стойността на израза е :

11. Числото е равно на :

12. Изразът е равен на :

13. Стойността на израза при е равна на:

14. Стойността на израза е равна на:

15. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

16. Изразът е равен на :

17. Изразът е равен на:

18. Стойността на израза при е:

19. Ако изразът е равен на:

20. Ако , то x e:

21. Изразът е равен на:

22. Стойността на израза е:

23. 12,5% от 5000 са равни на:

24. За числата и е вярно:

25. Дробта е равна на: