Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

2. Ако , изразът е равен на:

3. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

4. Частното е равно на:

5. Стойността на е:

6. Числото е равно на :

7. Стойността на израза е равна на:

8. Ако изразът е равен на:

9. Стойността на израза е:

10. Ако , то x e:

11. Изразът е равен на:

12. Числото е равно на:

13. Изразът е равен на :

14. Стойността на израза при е равна на:

15. За числата и е вярно:

16. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

17. Изразът е равен на :

18. 12,5% от 5000 са равни на:

19. Стойността на израза е :

20. Стойността на израза при е равна на:

21. Изразът е равен на:

22. Дробта е равна на:

23. Стойността на израза е:

24. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

25. Стойността на израза при е: