'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза при е:

2. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

3. Изразът е равен на :

4. Стойността на израза е:

5. Стойността на е:

6. Стойността на израза е :

7. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

8. Изразът е равен на :

9. Изразът е равен на:

10. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

11. За числата и е вярно:

12. 12,5% от 5000 са равни на:

13. Изразът е равен на:

14. Частното е равно на:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

17. Стойността на израза при е равна на:

18. Ако , то x e:

19. Ако изразът е равен на:

20. Дробта е равна на:

21. Числото е равно на:

22. Стойността на израза е:

23. Стойността на израза е равна на:

24. Ако , изразът е равен на:

25. Числото е равно на :