Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако , изразът е равен на:

2. Стойността на израза при е:

3. Стойността на израза е:

4. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

5. Изразът е равен на :

6. Ако изразът е равен на:

7. Изразът е равен на:

8. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

9. Изразът е равен на:

10. Стойността на е:

11. Числото е равно на:

12. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

13. Стойността на израза е равна на:

14. Стойността на израза при е равна на:

15. Числото е равно на :

16. 12,5% от 5000 са равни на:

17. Стойността на израза при е равна на:

18. Стойността на израза е :

19. Дробта е равна на:

20. Ако , то x e:

21. Частното е равно на:

22. Изразът е равен на :

23. За числата и е вярно:

24. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

25. Стойността на израза е: