'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

2. Стойността на израза е:

3. Ако , то x e:

4. Стойността на израза при е равна на:

5. Числото е равно на:

6. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

7. Стойността на израза е равна на:

8. Дробта е равна на:

9. Изразът е равен на :

10. Стойността на израза при е равна на:

11. Изразът е равен на:

12. 12,5% от 5000 са равни на:

13. Ако , изразът е равен на:

14. Изразът е равен на :

15. Изразът е равен на:

16. Стойността на израза при е:

17. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

18. За числата и е вярно:

19. Стойността на е:

20. Ако изразът е равен на:

21. Числото е равно на :

22. Стойността на израза е:

23. Частното е равно на:

24. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

25. Стойността на израза е :