Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е:

2. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

3. Стойността на израза при е равна на:

4. Ако изразът е равен на:

5. Дробта е равна на:

6. Числото е равно на :

7. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

8. 12,5% от 5000 са равни на:

9. Изразът е равен на:

10. За числата и е вярно:

11. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

12. Стойността на е:

13. Числото е равно на:

14. Изразът е равен на:

15. Стойността на израза е:

16. Стойността на израза е равна на:

17. Стойността на израза е :

18. Ако , то x e:

19. Ако , изразът е равен на:

20. Изразът е равен на :

21. Изразът е равен на :

22. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

23. Частното е равно на:

24. Стойността на израза при е равна на:

25. Стойността на израза при е: