Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

2. Числото е равно на:

3. Стойността на израза е:

4. Ако , то x e:

5. Изразът е равен на :

6. Стойността на израза при е равна на:

7. Частното е равно на:

8. Стойността на израза е равна на:

9. Стойността на израза при е:

10. За числата и е вярно:

11. Дробта е равна на:

12. Ако , изразът е равен на:

13. Стойността на израза при е равна на:

14. Ако изразът е равен на:

15. Стойността на израза е :

16. Стойността на израза е:

17. Изразът е равен на :

18. Стойността на е:

19. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

20. Числото е равно на :

21. Изразът е равен на:

22. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

23. Изразът е равен на:

24. 12,5% от 5000 са равни на:

25. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на: