'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

2. 12,5% от 5000 са равни на:

3. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

4. Стойността на е:

5. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

6. Дробта е равна на:

7. За числата и е вярно:

8. Ако изразът е равен на:

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Ако , то x e:

11. Числото е равно на:

12. Стойността на израза е:

13. Изразът е равен на:

14. Стойността на израза при е равна на:

15. Изразът е равен на:

16. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

17. Стойността на израза е :

18. Числото е равно на :

19. Стойността на израза е равна на:

20. Стойността на израза при е:

21. Ако , изразът е равен на:

22. Изразът е равен на :

23. Стойността на израза е:

24. Изразът е равен на :

25. Частното е равно на: