Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза при е:

2. Изразът е равен на:

3. Стойността на израза е равна на:

4. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

5. Изразът е равен на :

6. Стойността на израза е:

7. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

8. Ако , то x e:

9. Стойността на израза е:

10. Ако изразът е равен на:

11. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

12. Стойността на израза е :

13. Числото е равно на :

14. 12,5% от 5000 са равни на:

15. Частното е равно на:

16. Изразът е равен на:

17. Стойността на израза при е равна на:

18. Стойността на е:

19. Изразът е равен на :

20. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

21. Ако , изразът е равен на:

22. Стойността на израза при е равна на:

23. Числото е равно на:

24. Дробта е равна на:

25. За числата и е вярно: