Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза при е равна на:

2. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

3. Стойността на израза при е равна на:

4. Ако , изразът е равен на:

5. Стойността на е:

6. Стойността на израза при е:

7. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

8. Изразът е равен на:

9. Числото е равно на :

10. Числото е равно на:

11. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

12. Изразът е равен на:

13. Ако изразът е равен на:

14. Изразът е равен на :

15. Дробта е равна на:

16. Стойността на израза е равна на:

17. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

18. Изразът е равен на :

19. Стойността на израза е :

20. Частното е равно на:

21. Ако , то x e:

22. Стойността на израза е:

23. Стойността на израза е:

24. За числата и е вярно:

25. 12,5% от 5000 са равни на: