Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза при е равна на:

2. Стойността на израза е :

3. Изразът е равен на :

4. За числата и е вярно:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Ако , изразът е равен на:

7. Стойността на израза е равна на:

8. Стойността на израза при е:

9. Числото е равно на :

10. Изразът е равен на:

11. Изразът е равен на :

12. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

13. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

14. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

15. 12,5% от 5000 са равни на:

16. Числото е равно на:

17. Стойността на израза е:

18. Изразът е равен на:

19. Ако , то x e:

20. Стойността на израза е:

21. Частното е равно на:

22. Стойността на е:

23. Дробта е равна на:

24. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

25. Ако изразът е равен на: