Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза при е:

2. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

3. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

4. Изразът е равен на :

5. За числата и е вярно:

6. Стойността на израза е равна на:

7. Ако , то x e:

8. Стойността на израза при е равна на:

9. Изразът е равен на:

10. 12,5% от 5000 са равни на:

11. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

12. Дробта е равна на:

13. Стойността на е:

14. Стойността на израза е:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. Стойността на израза е:

17. Изразът е равен на:

18. Числото е равно на:

19. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

20. Числото е равно на :

21. Ако изразът е равен на:

22. Частното е равно на:

23. Изразът е равен на :

24. Стойността на израза е :

25. Ако , изразът е равен на: