'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото е равно на:

2. Изразът е равен на :

3. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

4. Стойността на израза при е:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Стойността на израза е равна на:

7. 12,5% от 5000 са равни на:

8. Изразът е равен на:

9. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

10. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

11. Изразът е равен на :

12. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

13. Стойността на е:

14. Стойността на израза е:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. За числата и е вярно:

17. Стойността на израза е:

18. Стойността на израза е :

19. Дробта е равна на:

20. Частното е равно на:

21. Числото е равно на :

22. Ако , изразът е равен на:

23. Ако , то x e:

24. Ако изразът е равен на:

25. Изразът е равен на: