Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. За числата и е вярно:

2. Стойността на е:

3. Дробта е равна на:

4. Ако , то x e:

5. Частното е равно на:

6. Стойността на израза е :

7. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

8. Ако , изразът е равен на:

9. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

10. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

11. Изразът е равен на:

12. Числото е равно на:

13. Изразът е равен на :

14. Стойността на израза при е равна на:

15. Числото е равно на :

16. Стойността на израза е равна на:

17. Стойността на израза е:

18. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

19. 12,5% от 5000 са равни на:

20. Ако изразът е равен на:

21. Изразът е равен на :

22. Стойността на израза при е равна на:

23. Стойността на израза при е:

24. Стойността на израза е:

25. Изразът е равен на: