Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е:

2. Числото е равно на :

3. Стойността на израза при е равна на:

4. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

5. Ако , изразът е равен на:

6. Изразът е равен на :

7. Стойността на израза е:

8. 12,5% от 5000 са равни на:

9. Дробта е равна на:

10. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

11. Изразът е равен на :

12. За числата и е вярно:

13. Ако изразът е равен на:

14. Частното е равно на:

15. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

16. Числото е равно на:

17. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

18. Стойността на израза при е:

19. Ако , то x e:

20. Изразът е равен на:

21. Стойността на израза е равна на:

22. Стойността на израза е :

23. Стойността на израза при е равна на:

24. Стойността на е:

25. Изразът е равен на: