Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Частното е равно на:

2. 12,5% от 5000 са равни на:

3. Числото е равно на:

4. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

5. Ако изразът е равен на:

6. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

7. Стойността на израза е:

8. Дробта е равна на:

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

11. Числото е равно на :

12. Стойността на е:

13. Изразът е равен на :

14. Ако , то x e:

15. Изразът е равен на:

16. Изразът е равен на :

17. Стойността на израза е:

18. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

19. Стойността на израза е :

20. Ако , изразът е равен на:

21. Стойността на израза е равна на:

22. Стойността на израза при е:

23. Стойността на израза при е равна на:

24. Изразът е равен на:

25. За числата и е вярно: