Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Частното е равно на:

2. Дробта е равна на:

3. Стойността на е:

4. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Числото е равно на:

7. Ако изразът е равен на:

8. Стойността на израза е:

9. Изразът е равен на:

10. За числата и е вярно:

11. Числото е равно на :

12. Изразът е равен на:

13. Стойността на израза при е:

14. 12,5% от 5000 са равни на:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

17. Ако , изразът е равен на:

18. Стойността на израза е равна на:

19. Стойността на израза е :

20. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

21. Стойността на израза е:

22. Ако , то x e:

23. Изразът е равен на :

24. Изразът е равен на :

25. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на: