Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако , то x e:

2. Стойността на израза е :

3. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

4. Ако изразът е равен на:

5. Дробта е равна на:

6. Стойността на израза при е равна на:

7. Стойността на израза е:

8. Стойността на израза е:

9. 12,5% от 5000 са равни на:

10. За числата и е вярно:

11. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

12. Изразът е равен на :

13. Ако , изразът е равен на:

14. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

15. Изразът е равен на:

16. Стойността на израза е равна на:

17. Стойността на израза при е равна на:

18. Числото е равно на :

19. Частното е равно на:

20. Стойността на е:

21. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

22. Числото е равно на:

23. Изразът е равен на:

24. Изразът е равен на :

25. Стойността на израза при е: