Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако , то x e:

2. Изразът е равен на :

3. Дробта е равна на:

4. Изразът е равен на:

5. 12,5% от 5000 са равни на:

6. Стойността на израза при е:

7. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

8. Числото е равно на:

9. Стойността на израза е:

10. Стойността на израза е :

11. За числата и е вярно:

12. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

13. Стойността на израза при е равна на:

14. Изразът е равен на:

15. Стойността на израза е равна на:

16. Стойността на израза при е равна на:

17. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

18. Ако , изразът е равен на:

19. Изразът е равен на :

20. Ако изразът е равен на:

21. Частното е равно на:

22. Стойността на е:

23. Числото е равно на :

24. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

25. Стойността на израза е: