Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Частното е равно на:

2. За числата и е вярно:

3. Ако , изразът е равен на:

4. Стойността на израза при е:

5. Стойността на израза е :

6. Ако , то x e:

7. Числото е равно на :

8. Стойността на израза при е равна на:

9. Дробта е равна на:

10. Стойността на израза е равна на:

11. Изразът е равен на :

12. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

13. Изразът е равен на:

14. Стойността на е:

15. 12,5% от 5000 са равни на:

16. Числото е равно на:

17. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

18. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

19. Стойността на израза е:

20. Стойността на израза при е равна на:

21. Изразът е равен на:

22. Ако изразът е равен на:

23. Изразът е равен на :

24. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

25. Стойността на израза е: