Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза при е равна на:

2. Дробта е равна на:

3. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

4. Стойността на е:

5. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

6. Стойността на израза е равна на:

7. Изразът е равен на :

8. Стойността на израза е:

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Стойността на израза при е:

11. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

12. Изразът е равен на:

13. Изразът е равен на :

14. Ако изразът е равен на:

15. Стойността на израза е :

16. Числото е равно на :

17. Изразът е равен на:

18. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

19. Ако , изразът е равен на:

20. Числото е равно на:

21. Ако , то x e:

22. 12,5% от 5000 са равни на:

23. Частното е равно на:

24. За числата и е вярно:

25. Стойността на израза е: