Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Изразът е равен на:

2. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

3. Изразът е равен на:

4. За числата и е вярно:

5. Частното е равно на:

6. Ако изразът е равен на:

7. Стойността на израза е :

8. Ако , то x e:

9. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

10. Дробта е равна на:

11. Стойността на израза при е равна на:

12. Числото е равно на :

13. Ако , изразът е равен на:

14. Изразът е равен на :

15. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

16. Стойността на израза е:

17. Стойността на израза при е равна на:

18. Числото е равно на:

19. Стойността на израза е равна на:

20. Стойността на израза е:

21. 12,5% от 5000 са равни на:

22. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

23. Стойността на израза при е:

24. Изразът е равен на :

25. Стойността на е: