Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е :

2. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

3. Стойността на израза при е равна на:

4. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

5. Изразът е равен на :

6. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

7. Изразът е равен на:

8. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

9. Частното е равно на:

10. Числото е равно на:

11. Стойността на израза е равна на:

12. Изразът е равен на :

13. Ако , то x e:

14. Стойността на е:

15. Стойността на израза при е равна на:

16. Ако , изразът е равен на:

17. 12,5% от 5000 са равни на:

18. Стойността на израза при е:

19. Числото е равно на :

20. Стойността на израза е:

21. За числата и е вярно:

22. Ако изразът е равен на:

23. Дробта е равна на:

24. Изразът е равен на:

25. Стойността на израза е: