Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото е равно на:

2. Ако изразът е равен на:

3. Стойността на израза при е равна на:

4. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. 12,5% от 5000 са равни на:

7. Изразът е равен на :

8. Изразът е равен на:

9. Стойността на израза е :

10. Стойността на е:

11. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

12. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

13. Частното е равно на:

14. Стойността на израза е:

15. Ако , то x e:

16. Стойността на израза при е:

17. Изразът е равен на :

18. Стойността на израза е равна на:

19. Изразът е равен на:

20. Ако , изразът е равен на:

21. Дробта е равна на:

22. Числото е равно на :

23. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

24. Стойността на израза е:

25. За числата и е вярно: