Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

2. Изразът е равен на:

3. Ако , то x e:

4. Стойността на е:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Ако , изразът е равен на:

7. Стойността на израза е:

8. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

9. Частното е равно на:

10. Числото е равно на:

11. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

12. Стойността на израза при е:

13. Ако изразът е равен на:

14. Числото е равно на :

15. Стойността на израза е :

16. Стойността на израза е:

17. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

18. Стойността на израза е равна на:

19. 12,5% от 5000 са равни на:

20. Изразът е равен на :

21. За числата и е вярно:

22. Изразът е равен на:

23. Изразът е равен на :

24. Стойността на израза при е равна на:

25. Дробта е равна на: