'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако , то x e:

2. Изразът е равен на :

3. Числото е равно на :

4. Стойността на израза е равна на:

5. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

6. Изразът е равен на :

7. Ако изразът е равен на:

8. Изразът е равен на:

9. Стойността на е:

10. Дробта е равна на:

11. Ако , изразът е равен на:

12. Стойността на израза е:

13. Стойността на израза при е равна на:

14. За числата и е вярно:

15. Стойността на израза при е:

16. Стойността на израза при е равна на:

17. Изразът е равен на:

18. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

19. 12,5% от 5000 са равни на:

20. Стойността на израза е :

21. Стойността на израза е:

22. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

23. Частното е равно на:

24. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

25. Числото е равно на: