Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е равна на:

2. Числото е равно на :

3. Ако , изразът е равен на:

4. Частното е равно на:

5. Ако изразът е равен на:

6. Стойността на израза при е равна на:

7. Изразът е равен на:

8. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

9. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

10. Изразът е равен на:

11. Изразът е равен на :

12. Стойността на израза при е равна на:

13. Стойността на израза е :

14. Стойността на израза при е:

15. Стойността на е:

16. Числото е равно на:

17. Изразът е равен на :

18. Дробта е равна на:

19. Стойността на израза е:

20. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

21. За числата и е вярно:

22. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

23. Стойността на израза е:

24. 12,5% от 5000 са равни на:

25. Ако , то x e: