Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Изразът е равен на:

2. Изразът е равен на:

3. Числото е равно на :

4. Числото е равно на:

5. Стойността на израза е:

6. За числата и е вярно:

7. Стойността на израза е равна на:

8. Изразът е равен на :

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

11. Стойността на израза при е:

12. Изразът е равен на :

13. Стойността на израза е :

14. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

15. 12,5% от 5000 са равни на:

16. Ако изразът е равен на:

17. Ако , то x e:

18. Стойността на израза е:

19. Стойността на е:

20. Частното е равно на:

21. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

22. Дробта е равна на:

23. Стойността на израза при е равна на:

24. Ако , изразът е равен на:

25. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са: