'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Числото е равно на:

2. Изразът е равен на:

3. Частното е равно на:

4. Стойността на израза е равна на:

5. Стойността на е:

6. Стойността на израза при е равна на:

7. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

8. Изразът е равен на :

9. Числото е равно на :

10. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

11. Стойността на израза е:

12. Стойността на израза при е:

13. Изразът е равен на:

14. Изразът е равен на :

15. Ако изразът е равен на:

16. Стойността на израза е :

17. Ако , изразът е равен на:

18. Стойността на израза при е равна на:

19. 12,5% от 5000 са равни на:

20. Дробта е равна на:

21. Стойността на израза е:

22. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

23. За числата и е вярно:

24. Ако , то x e:

25. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на: