'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е :

2. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

3. Стойността на израза е:

4. Стойността на израза е:

5. Числото е равно на:

6. Стойността на израза при е равна на:

7. 12,5% от 5000 са равни на:

8. Стойността на израза е равна на:

9. Числото е равно на :

10. Стойността на израза при е равна на:

11. Дробта е равна на:

12. Изразът е равен на :

13. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

14. Изразът е равен на :

15. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

16. Стойността на израза при е:

17. Стойността на е:

18. За числата и е вярно:

19. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

20. Ако , то x e:

21. Ако изразът е равен на:

22. Изразът е равен на:

23. Частното е равно на:

24. Ако , изразът е равен на:

25. Изразът е равен на: