Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Ако , изразът е равен на:

2. Ако , то x e:

3. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

4. Числото е равно на:

5. Изразът е равен на:

6. Изразът е равен на :

7. Стойността на израза е:

8. За числата и е вярно:

9. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

10. Стойността на израза при е равна на:

11. 12,5% от 5000 са равни на:

12. Изразът е равен на:

13. Стойността на израза е равна на:

14. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

15. Стойността на израза е :

16. Изразът е равен на :

17. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

18. Стойността на е:

19. Ако изразът е равен на:

20. Частното е равно на:

21. Стойността на израза е:

22. Дробта е равна на:

23. Стойността на израза при е:

24. Стойността на израза при е равна на:

25. Числото е равно на :