'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

2. За числата и е вярно:

3. Ако изразът е равен на:

4. Стойността на израза е:

5. Стойността на израза е равна на:

6. Ако , то x e:

7. Стойността на израза е:

8. Числото е равно на :

9. Стойността на израза при е равна на:

10. Числото е равно на:

11. Стойността на израза при е равна на:

12. Ако , изразът е равен на:

13. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

14. Изразът е равен на:

15. Стойността на израза е :

16. Дробта е равна на:

17. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

18. Стойността на е:

19. Стойността на израза при е:

20. Изразът е равен на :

21. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

22. Частното е равно на:

23. Изразът е равен на :

24. Изразът е равен на:

25. 12,5% от 5000 са равни на: