'

Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е:

2. Числото е равно на:

3. Изразът е равен на:

4. Стойността на израза при е равна на:

5. Стойността на израза при е:

6. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

7. Изразът е равен на :

8. Числото е равно на :

9. Ако , то x e:

10. Стойността на израза при е равна на:

11. Стойността на израза е:

12. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

13. 12,5% от 5000 са равни на:

14. Дробта е равна на:

15. Изразът е равен на :

16. Стойността на е:

17. Стойността на израза е :

18. Ако изразът е равен на:

19. За числата и е вярно:

20. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

21. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

22. Частното е равно на:

23. Изразът е равен на:

24. Ако , изразът е равен на:

25. Стойността на израза е равна на: