Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза е равна на:

2. Частното е равно на:

3. Стойността на израза е:

4. За числата и е вярно:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Стойността на израза при е:

7. 12,5% от 5000 са равни на:

8. Изразът е равен на :

9. Изразът е равен на:

10. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

11. Числото е равно на :

12. Числото е равно на:

13. Ако изразът е равен на:

14. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

15. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

16. Изразът е равен на:

17. Стойността на израза при е равна на:

18. Стойността на е:

19. Стойността на израза е:

20. Дробта е равна на:

21. Ако , изразът е равен на:

22. Изразът е равен на :

23. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

24. Стойността на израза е :

25. Ако , то x e: