Тест по математика за VI клас


6и клас - Математика - Външно оценяване
1. Всички цели числа k , за които стойностите на дробите и са цели числа са:

2. Числото е равно на:

3. Стойността на израза е равна на:

4. 12,5% от 5000 са равни на:

5. Стойността на израза при е равна на:

6. Изразът е равен на :

7. Частното е равно на:

8. Числата и , записани като степени с равни основи са равни на:

9. Ако , изразът е равен на:

10. Числата и , записани като степени с равни степенни показатели са равни на:

11. Изразът е равен на:

12. Дробта е равна на:

13. Изразът е равен на:

14. Стойността на е:

15. Стойността на израза е:

16. Стойността на израза е :

17. Числото е равно на :

18. Сумата, която е от 280 лв., е равна на:

19. Ако изразът е равен на:

20. За числата и е вярно:

21. Стойността на израза е:

22. Стойността на израза при е:

23. Стойността на израза при е равна на:

24. Изразът е равен на :

25. Ако , то x e: