Тест по човекът и природата за V клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

2010 г.  


5и клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Четири планети обикалят на различни разстояния около звезда (вж. фигурата), но се привличат с равни гравитационни сили от нея. Коя планета е с най-голяма маса?








2. В кое положение Луната ще е във фаза пълнолуние?








3. Коя от посочените звезди на фигурата е Полярната звезда?








4. В кое от състоянията веществата най-лесно се свиват?





5. Най-здраво са свързани помежду си градивните частици на:





6. Чаша с вода е поставена в хладилник и се охлажда. При каква температура обемът на водата ще бъде най-малък?





7. Прозорците с две стъкла и въздух между тях:








8. Поставяте топъл хляб под стъклен похлупак. След
няколко минути наблюдавате от вътрешната страна на стъклото малки водни капки. С кои явления се обяснява появата на тези капки?






9. Кое от следните вещества е чисто:





10. Определете коя от предложените смеси е съставена само от твърди вещества.





11. Неравномерно са разпределени частиците на веществата само във:





12. Коя апаратура може да послужи за разделяне на вода и олио?





13. Към три еднакви по форма и обем купчинки (1, 2, 3 ) с различен състав са приближени магнити. Посочете къде е имало желязо:








14. 14. Прочетете текста и отговорете кой е пропуснатият газ.

Кавендиш е установил, че във въздуха се съдържат 20,83 % .......... и 78,17 % азот, като всичко друго се смята за примеси.






15. Годната за пиене вода е:





16. Кое свойство на спирта се използва при производството на парфюми?





17. Кое от следните природни явления се съпровожда от химични реакции?





18. Кой орган е изобразен на рисунката?








19. Кое вещество се отделя при процеса фотосинтеза?





20. Какво е значението на въглехидратите за живите
организми?






21. Изберете правилната последователност на органите на храносмилателната система на бозайник.




22. Дишането е процес, при който се:





23. Кога протича процесът дишане при растенията?





24. Кой орган е означен със стрелка на рисунката?








25. Кои организми са прикрепени и се хранят несамостойно?